Jak rozpocząć przygodę z programem „Czyste Powietrze”? – 10 Kroków

Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Kryteria: Program jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą. Dofinansowanie mogą uzyskać osoby fizyczne spełniające określone kryteria dochodowe.

Przed przystąpieniem do programu, upewnij się, że spełniasz jego wymagania:

  • Jesteś właścicielem domu jednorodzinnego.
  • Twoje dochody mieszczą się w określonych przez program widełkach.
  • Budynek, który chcesz zmodernizować, spełnia kryteria programu.

Skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać więcej informacji i umówić się na pierwszą konsultację:

Nasz ekspert spotka się z Tobą, aby ocenić Twoje potrzeby i przedstawić możliwości w ramach programu.

Przeprowadzimy szczegółowy audyt energetyczny Twojego budynku, który pozwoli określić, jakie prace modernizacyjne są najbardziej opłacalne i efektywne.

Pomożemy Ci zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak:

  • Zaświadczenia o dochodach.
  • Dokumenty potwierdzające własność nieruchomości.
  • Inne wymagane załączniki.

Nasz zespół zajmie się przygotowaniem i wypełnieniem wniosku o dofinansowanie, dbając o jego poprawność i kompletność.

Złożymy wniosek w Twoim imieniu w odpowiednim urzędzie lub online, śledząc cały proces aż do momentu uzyskania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Przygotujemy szczegółowy projekt modernizacyjny oraz kosztorys inwestycji.

Zorganizujemy zakup i dostawę wszystkich niezbędnych materiałów oraz urządzeń grzewczych.

Nasi wykwalifikowani fachowcy wykonają wszelkie prace instalacyjne, w tym demontaż starych urządzeń grzewczych, montaż nowych systemów oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynku.

Przygotujemy pełną dokumentację powykonawczą, w tym protokoły odbioru oraz faktury za wykonane usługi i zakupione materiały.

Złożymy wniosek o rozliczenie dofinansowania, dołączając wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające realizację inwestycji.

Oferujemy wsparcie techniczne i serwisowe po zakończeniu projektu, zapewniając, że nowy system grzewczy będzie działał bezawaryjnie i efektywnie przez wiele lat.

Po zakończeniu wszystkich prac będziesz mógł cieszyć się nowoczesnym, efektywnym systemem grzewczym, który nie tylko poprawi komfort cieplny Twojego domu, ale również przyniesie znaczące oszczędności energetyczne i finansowe.