Przeprowadzenie Audytu Energetycznego

Jesteśmy firmą specjalizującą się w audytach energetycznych oraz doradztwie w zakresie efektywności energetycznej budynków. Z przyjemnością przedstawiamy Państwu naszą ofertę przeprowadzenia audytu energetycznego w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Audyt energetyczny ma na celu:

 • Zidentyfikowanie obszarów, w których można poprawić efektywność energetyczną budynku.
 • Ocena obecnego stanu technicznego budynku w kontekście zużycia energii.
 • Opracowanie rekomendacji dotyczących działań modernizacyjnych, które mogą przyczynić się do redukcji zużycia energii oraz kosztów eksploatacji.
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Nasza oferta obejmuje:

 • Wstępną analizę energetyczną
  Ocena aktualnego stanu budynku, analiza zużycia energii na podstawie dostarczonych danych i dokumentacji.
 • Inwentaryzację budynku
  Szczegółowe badanie techniczne budynku, w tym analiza stanu izolacji, systemów grzewczych, wentylacyjnych i chłodniczych.
 • Sporządzenie raportu z audytu energetycznego
  Kompletna dokumentacja zawierająca wyniki przeprowadzonych analiz, wykaz zidentyfikowanych problemów oraz propozycje działań naprawczych i modernizacyjnych.
 • Konsultacje i doradztwo
  Spotkania z klientem w celu omówienia wyników audytu oraz doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszych rozwiązań modernizacyjnych.
 • Wsparcie w procesie aplikacyjnym
  Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego jest uzależniony od wielkości i skomplikowania obiektu. W celu przygotowania szczegółowej wyceny prosimy o kontakt i dostarczenie podstawowych informacji na temat budynku.

Wybierając nasze usługi, zyskują Państwo:

 • Nasi audytorzy posiadają wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednie certyfikaty i uprawnienia.
 • Oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie audytu – od wstępnej analizy po pomoc w uzyskaniu dofinansowania.
 • Każdy projekt traktujemy indywidualnie, dostosowując nasze usługi do specyficznych potrzeb klienta.